ä

คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้


ค้นหาเรื่องราว


Topic : อาการที่เกี่ยวกับหัวใจ
Question of เอ

Center Name :
Detail : ผมมีอาการเหนื่อยง่าย สาเหตุมาจากอะไรครับ เท่าที่ทราบมาพอจำได้ตอนเด็กๆ แม่บอกว่าเป็นลิ้นหัวใจรั่ว และเราสามารถที่จะตรวจสุขภาพในส่วนนี้ได้อย่างไรครับ ตอนนี้ อายุ 30 ครับ
Answer from นายแพทย์วิชัย ถาวรวัฒนยงค์

ถ้ามีอาการเหนื่อยสมควรมารับการตรวจละเอียดอย่างยิ่งครับ เพราะอาการเหนื่อยมีสาเหตุหลักๆมาจากหัวใจและปอด เมื่อมีประวัติลิ้นหัวใจรั่ว ปัจจุบันมีวิธีการที่ตรวจโดยไม่ต้องเจ็บตัว โดยทำการ Echocardiogram คล้ายๆกับการทำ Ultrasound แต่เป็นการตรวจที่หัวใจจะประเมินได้ว่ารั่วจากอะไรและเป็นรุนแรงหรือไม่ ควรมาทำการตรวจรักษาแต่เนิ่นๆ เพราะการรั่วในหัวใจ อาจทำให้หัวใจห้องใดห้องหนึ่งทำงานหนักเกินไปเกิดหัวใจโตและหากเป็นมากอาจต้องผ่าตัด ซึ่งเป็นมากขึ้น อาจถึงกับผ่าตัดไม่ได้ (สายเกินเยี่ยวยา) หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมอาจโทรติดต่อสอบถามจะได้ชักประวัติเพิ่มเติม เพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้องมากขึ้น ตามตารางออกตรวจดังนี้ - น.พ.วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ จันทร์ 9.00 – 17.00 น. อังคาร 12.00 – 20.00 น. พุธ 09.00 – 17.00 น. พฤหัสบดี 09.00 – 17.00 น. เสาร์ 09.00 – 16.00 น.