ä

คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้


ค้นหาเรื่องราว


Topic : ปัสสาวะเป็นเลือด
Question of ศุภชัย

Center Name :
Detail : พ่อผมมีอาการปัสสาวะเป็นเลือดครับเป็นๆ หายๆ เวลาทานอาหารรสจัดก็จะปัสสาวะเป็นเลือด ก็อยากจะขอความเห็นคุณหมอว่าเกิดจากสาเหตุอะไร แล้วควรจะแก้ไขอย่างไรครับเพราะพ่อผมไม่ยอมไปโรงพยาบาล ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง
Answer from น.พ. วรพจน์ ชุณหคล้าย

สาเหตุปัสสาวะเป็นเลือดเกิดได้หลายอย่าง เช่น ติดเชื้ออักเสบของระบบทางเดินปัสสาวะ, นิ่ว, เนื้องอกหรือโรคไต สำหรับผู้ที่อายุเกิน 40 ปี และมีอาการปัสสาวะเป็นเลือด จะพบมีสาเหตุจากมะเร็งในระบบทางเดินปัสสาวะได้มาก จึงขอแนะนำให้คุณพ่อของคุณ มารับการตรวจหาสาเหตุที่โรงพยาบาลก่อน ซึ่งขั้นต้นคงต้องตรวจปัสสาวะร่วมกับทำอัลตราซาวด์ และอาจต้องตรวจพิเศษเพิ่มเติม เช่น การส่องกล้องตรวจทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง