ä

คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้


ค้นหาเรื่องราว


Topic : ลูกไม่ยอมกินนม
Question of อากู๋ยุ่ย 2

Center Name :
Detail : เรียนถามหมอเกต คือตอนนื้หลานอายุได้3เดือนกับ8วันช่วง3-4วันนี้หลานไม่ค่อยกินนมจากเมื่อก่อนกินวันละ32ออนแต่มา2-3วันนี้เขากินนมน้อยลงเหลือ16ออนต่อวัน เป็นเพราะอะไรครับและจะเป็นอันตรายหรือเปล่า จะมีผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กหรือไม่ ถ้าจะปลุกให้เขากินนมตอนกลางคืนจะดีไหม ขอให้หมอเกตกรุณาช่วยตอบด้วยครับ.........
Answer from พ.ญ.ปิยะรัตน์ สัมฤทธิ์ประดิษฐ์

เด็ก 3 เดือนกินวันละ 32 ออนซ์ หมอคิดว่ามันมากเกินไปมากเลยค่ะ ลูกสาวหมอจนบัดนี้สองขวบแล้วแกยังไม่เคยกินได้ถึงวันละ 24 ออนซ์เลย เข้าใจว่าที่กินลดลงเป็นเพราะเมื่อเข้าเดือนที่สี่ร่างกายเด็กจะปรับตัว ถ้าเคยกินมากเกินมาก่อนก็จะกินลดลง เพื่อให้อัตราการเจริญเติบโตเป็นไปอย่างปกติ และอย่างไร ตอนไปฉีดวัคซีน 4 เดือนก็คุยกับคุณหมอเด็กในรายละเอียดดูอีกทีนะคะ