ä

คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้


ค้นหาเรื่องราว


Topic : หัวใจเด็กเต้นไม่สม่ำเสมอ
Question of น.ส.กรองกาญจน์ วิเชียรศรี

Center Name :
Detail : ปัจจุบันมีอายุครรภ์ได้6เดือนจึงอุลตร้าซาวด์ดูพบว่าการเต้นของหัวใจทารกไม่สม่ำเสมอและเด็กอยู่ในท่าก้นจึงสอบถามว่ามีอันตรายหรือมีความผิดปกติหรือไม่