ä

คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้


ค้นหาเรื่องราว


Topic : อวัยวะ หักคับ
Question of วี

Center Name :
Detail : ผมมีปัญหาเรื่องอวัยวะเพศหักงอมา 5 ปีแล้ว กลุ้มมาก เพราะว่าผมพยามยามไปฝืนมัน ขอคำแนะคุณหมอช่วยบอกคำแนะนำด้วยคับ 1 จะรักษาให้ตรงเหมือนเดิมได้หรือไม่ 2 มีวิธ๊รักษากี่วิธี ค่ารักษาประมาณเท่าไหร่ 3 มีที่รักษา หรือที่ปรึกษา ที่ไหนบ้างคับ คุณหมอช่วยอย่างละเอียดนะ่คับ
Answer from นายแพทย์วรพจน์ ชุณหคล้าย

สามารถรักษาได้ ขึ้นกับความรุนแรงและสาเหตุของการหักงอ ถ้าไม่ยากอาจให้ทานยา ถ้ายากต้องได้รับการผ่าตัด ค่าใช้จ่ายน่าจะอยู่ระหว่าง 50,000 – 70,000 บาท และคุณควรไปปรึกษาแพทย์ยูโร (เกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะ) ครับ