ä

คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้


ค้นหาเรื่องราว


Topic : จมูก
Question of อีฟ

Center Name :
Detail : เรียนคุณหมอ ทำจมูกมาได้ 6 เดือน เคยผ่าตัดเปลี่ยนแกนมาแล้ว เนื่องจากอักเสบ ตอนนี้หายบวมแล้ว แต่ทำไมยังทิ้งรอยแดง อยู่คะ และรอยจะหายไหมคะ จะรักษาได้ไหมคะ
Answer from นายแพทย์ณรงค์ บุณยะโหตระ

ใช้ผ้าเย็นประคบ 5 นาที วันละ 2 – 3 ครั้ง และอย่าตากแดดหรืออยู่บริเวณร้อนๆ น่าจะหายเองได้ครับ