ä

คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้


ค้นหาเรื่องราว


Topic : ไตวาย
Question of อ้อม

Center Name :
Detail : อยากทราบเกี่ยวกับผล lab wbcว่าจำเป็นต้องสูงหรือเปล่าในคนไข้ไตวาย และอยากทราบเกี่ยวกับ bun และ creatinineว่าในเลือดกับในปัสสาวะค่าไหนมากน้อยอย่างไรช่วยอธิบายหน่อยนะคะ แล้วอยากทราบว่ามีผลlabที่โชว์อีกว่าเป็นไตวาย อยู่ตอบทางเมล์ด้วยนะคะ
Answer from นายแพทย์สุธีธัช สุขุมาลจันทร์

- WBC ในเลือดไม่เกี่ยวกับไตวาย WBC ในปัสสาวะจะเกี่ยวกับการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะหรือในไตมากกว่า, โรคในไตบางโรคอาจจะทำให้มี WBC ในปัสสาวะได้ - ค่า Bun ในเลือดปกติ จะต่ำกว่า 20 mg/dl และระดับคงจะขึ้นสูงกว่าปกติในไตธรรมดาได้ แล้วแต่ว่าดื่มน้ำและกินอาหารมากน้อยแค่ไหน - Creatinine เริ่มจากกล้ามเนื้อปกติจะอยู่ที่ 0.5 – 1.5 mg/dl แต่ก็ขึ้นกับร่างกายและปริมาณกล้ามเนื้อคนไข้ด้วย Creatinine ในผู้ชายอายุ 30 น้ำหนัก 75 kg ถือว่าปกติ แต่ในคนชราอายุ 70 น้ำหนัก 50 kg ก็ก็จะแสดงว่าไตไม่ได้ทำงานปกติแล้ว BUN และ Creatinine ในปัสสาวะเก็บ 24 ช.ม. จะนำมาคำนวณร่วมกับค่า Bun และ Creatinine ในเลือด เพื่อดูการทำงานของไตจะขึ้นอยู่กับระดับในเลือดและปริมาณปัสสาวะด้วย ดูแต่ค่าอย่างเดียวจะไม่ค่อยบอกอะไรได้