ä

คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้


ค้นหาเรื่องราว


Topic : เสียวฟัน
Question of ตอง

Center Name :
Detail : ขอเรียนถามคุณหมอดังนี้ค่ะ - ดิฉันเคยขูดหินปูนปีที่แล้ว หลังจากขูดแล้วไม่เกิดอาการอะไร แต่เมื่อประมาณ 4-5 เดือนที่แล้ว ก็ขูดหินปูอีกตอนนี้รู้สึกเกิดอาการเสียวฟันมาก เกิดจากสาเหตุอะไรค่ะ ขอบคุณคุณหมอค่ะ
Answer from ทันตแพทย์ณัฐสกล พรภักดีเทวะนุกูล

- การขูดหินปูนเป็นการกำจัดหินปูน ที่เกาะตามฟันโดยเฉพาะคอฟันบริเวณขอบเหงือกออก ในฟันบางซี่ที่มีหินปูนเกาะมากและเหงือกอักเสบมากร่วมกับการมีเหงือกร่น เมื่อกำจัดหินปูนออกแล้ว บริเวณที่มีเหงือกร่น อาจมีอาการเสียวฟันหลังขูดหินปูนได้ เนื่องจารากฟันบางส่วนโผล่พ้นขอบเหงือกขึ้นมา ซึ่งบริเวณรากฟันจะมีชั้นของเคลือบฟันบางและอาจลึกไป จึงถูกกระตุ้นให้เกิดอาการเสียวฟันได้ เมื่อสัมผัสกับน้ำเย็น, ลม, อาหารเปรี้ยวและแปรงสีฟันได้
Answer from k

ผมก็เป็นเหมือนกันครับแล้วจะเสียวฟันอย่างนี้ประมาณกี่วันครับผม