ä

คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้


ค้นหาเรื่องราว


Topic : โอกาสตั้งครรภ์
Question of wan

Center Name :
Detail :

ดิฉันอยากเรียนถามคุณหมอนะค่ะ ว่าดิฉันมีโอกาสตั้งครรภ์หรือไม่นะค่ะ ดิฉันมีประจำเดือนครั้งล่าสุดวันแรกวันที่ 29 มกราคม 2551 แล้วมีประจำเดือนประมาณ 5 วัน หลังจากนั้นดิฉันมีเพศสมัพันธ์วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2551 อยากเรียนถามว่าจะมีโอกาสตั้งครรภ์หรือไม่ ดิฉันนับวันตกไข่ไม่เป็นนะค่ะ รบกวนคุณหมอด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

Answer from นายแพทย์สมาน ภิรมย์สวัสดิ์


การนับวันไข่ตก หลักการคือ หลังไข่ตก 14 วัน จะมีประจำเดือนมา เพราะฉะนั้น ถ้ามีรอบเดือนทุก 28 วัน จะมีการไข่ตกวันที่ 14 ของรอบ ประจำเดือน ถ้ามีทุก 29 วัน จะตกไข่ ( 14 + 1 = 15 )ของรอบเดือน ถ้ามีทุก 30 วัน วันไข่ตกคือ ( 14 + 2 = 16 ) ของรอบเดือน ถ้ามีทุก 31 วัน วันตกไข่คือ ( 14 + 3 = 17 ) ของรอบเดือน และเรื่อย ๆ ไป ฉะนั้นถ้าจะทราบวันตกไข่ ก็ต้องทราบวันที่จะมีประจำเดือนรอบต่อไปแล้วลบด้วย 14 ถ้าประจำเดือนคุณมีแน่นอนทุก 28 หรือเท่าไรก็ได้ ก็สามารถนับวันตกไข่ได้โดยเอาวันที่ประจำ เดือนควรจะมาลบด้วย 14 ถ้าประจำเดือนเลื่อนเข้าเลื่อนออก ก็ใช้วิธีนี้ไม่ได้ ฉะนั้นวิธีนี้ถึงทำให้มีการตั้งครรภ์ที่ไม่ต้องการบ่อย ๆ ในกรณีที่คุณถาม เพศสัมพันธ์ 9 ก.พ.เป็นวันที่ 12 ของรอบเดือน ถ้าเป็นรอบเดือนทุก 28 วัน ก็อาจจะมีการตั้งครรภ์ได้ เพราะอสุจิอาจจะอยู่ได้ถึงประมาณ 72 ช.ม