ä

คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้


ค้นหาเรื่องราว


Topic : ผลเลือด
Question of แมว

Center Name :
Detail :

ไปฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลมาคะ เค้าไม่บอกอะไรเลยอีกแล้ว แต่ให้ผลเลือดมาดังนี้คะ

VDRL ---> NONREACTIVE

HBsAg.----> POSITIVE

HBeAG---->NEGATIVE

ตรวจแค่ 3 ตัวนี้คะ อยากทราบว่ามันแปลว่าอะไรบ้างคะ รบกวนหน่อยนะคะ ขอบคุณคะ

Answer from นายแพทย์จุลสม อินทรลาวัณย์

VDRL  NONREACTIVE  ( ไม่เป็นโรคซิฟิลิส)

HbsAg  Positive  ( พบเชื้อไวรัสตับอักเสบ หรือ เรียกว่าเป็นพาหะต่อโรคไวรัส )

HbcAg  Negative  (  ขณะนี้ยังไม่มีอาการอักเสบเฉียบพลันจากโรคไวรัสตับอักเสบ )