ä

คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้


ค้นหาเรื่องราว


Topic : มีอัณฑะข้างเดียว (ไข่ทองเเดง) มีผลต่อการตั้งครรภ์หรือไม่
Question of สุ

Center Name : ศูนย์ตรวจสุขภาพ
Detail : ราชบุรี
Answer from ทีมแพทย์ศูนย์ตรวจสุขภาพ

สวัสดีครับ
การที่ผู้ชายมีอัณฑะข้างเดียว เรื่องการมีบุตรนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณอสุจิที่ออกมาโดยที่ต้องตรวจจากการนับจำนวนอสุจิในน้ำเชื้อครับ...ถ้ามากพอก็ไม่เป็นปัญหาเรื่องการมีบุตรครับ *****แต่ที่ควรระวังคือเรื่องอัณฑะที่ไม่ลงมาอีกด้านมากกว่า เพราะถ้าอัณฑะด้านที่ไม่ลงมาอยู่ในช่องท้องมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิด***มะเร็งของอัณฑะมาก***ควรจะไปปรึกษาศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะครับ ท่านจะส่งตรวจนับจำนวนอสุจิว่าเป็นหมันหรือไม่ และจะได้ดูความเสี่ยงของมะเร็งอัณฑะให้ครับ
ขอบคุณครับ