โรคภูมิแพ้ไม่ใช่โรคร้ายแรง เพราะเป็นโรคที่สามารถรักษาให … Read more

โรคหัวใจ เป็นโรคที่มีความหมายกว้างมาก และอาการเจ็บป่วยข … Read more

การเอกซเรย์ปอดและหัวใจ รวมถึงได้รับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัว … Read more

เมื่อพูดถึง ฝน ทุกคนก็จะนึกถึงผลกระทบที่ตามมาอีกหลายอย่ … Read more

https://youtube.com/watch?v=omUiJD7iS3s&feature=sh … Read more

“กรดไหลย้อน เป็นภาวะของโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต … Read more

ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้ซิกา Zika virus disease ที่มา: กร … Read more

กระดูกและข้อ โรคที่ต้องดูแลตั้งแต่วัยรุ่น ความเสื่ … Read more

สมองเสื่อมเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมของร่างกาย โดย … Read more