นิ่วในถุงน้ำดี

นิ่วในถุงน้ำดี สาเหตุหลักของภาวะถุงน้ำดีอักเสบ มีสาเหตุจากอะไร อาการเป็นอย่างไร และต้องรักษาด้วยวิธีใด