วัคซีนโควิด 19

ตอบทุกข้อสงสัยเรื่องวัคซีนโควิด 19! มีโรคประจำตัวฉีดได้หรือไม่? ฉีดอย่างไร? ผลข้างเคียงที่ควรรู้!