โรคแพนิค

โรคแพนิค นั้นอันตรายไหม เกิดจากอะไรได้บ้าง และต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
หากมีอาการเหล่านี้