จากข้อมูลปัจจุบันคน 20 คนจะเป็นโรคซึมเศร้า 1 คน นับเป็นโรคทางกายที่สามารถรักษาได้ มาทำแบบทดสอบเพื่อตรวจสอบตัวเองกัน