ก้อนที่คอกับมะเร็งไทรอยด์

ก้อนที่คอหรืออาการคอโต อาจบ่งบอกถึงโรคของต่อมไทรอยด์ อาจเป็นภาวะขาดฮอร์โมนไทรอยด์ ไทรอยด์เป็นพิษ หรือมะเร็งต่อมไทรอยด์ ควรได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้อง