โรงพยาบาลพระรามเก้า จัดกิจกรรมถวายราชสักการะ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2565