โรงพยาบาลพระรามเก้าลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านโรคไตกับ Khema International