โรงพยาบาลพระรามเก้าเปิดงาน World Kidney Day 2023 รณรงค์เสริมสร้างความรู้เรื่องโรคไต และการดูแลไต เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความรุนแรงของโรคไต