นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ(ซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระรามเก้า รับมอบรางวัล “SMILE® Ambassador Center 2023” สำหรับศูนย์เลสิคที่ทำการรักษาสายตาด้วยเทคโนโลยี ReLEx SMILE มากที่สุด