นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระรามเก้า เซ็นสัญญา exclusive partnership ในการร่วมทำการตลาดกับกลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับหรือ GCC