การดูแลสุขภาพหลังการปลูกถ่ายไต

หลังการปลูกถ่ายไต ผู้ป่วยจำเป็นต้องรับประทานยากดภูมิคุ้มกันตลอดชีวิตเพื่อป้องกันภาวะปฏิเสธไตและต้องมาพบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจร่างกายและวัดระดับยากดภูมิคุ้มกัน รวมทั้งภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

ขั้นตอนผ่าตัดการปลูกถ่ายไต

การผ่าตัดปลูกถ่ายไตถือเป็นการผ่าตัดใหญ่ที่ต้องมีการเตรียมตัวและวางแผนอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้ผลการผ่าตัดดีที่สุด โดยในระยะผ่าตัดและหลังผ่าตัดผู้ป่วยอาจมีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนซึ่งผู้ป่วยจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์อย่างไกล้ชิด

การเตรียมตัวก่อนการปลูกถ่ายไต

การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดปลูกถ่ายไต ประกอบด้วย การเตรียมตัวทางด้านร่างกาย โดยผู้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายไตจะต้องดูแลให้ตนเองมีร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอ การตรวจสอบความเข้ากันได้ของเลือดและเนื้อเยื่อ และการเตรียมด้านจิตใจเพื่อให้การปลูกถ่ายไตนั้นเป็นประโยชน์สูงสุด

รักษานิ้วล๊อค

นิ้วล็อกเป็นโรคที่พบบ่อยในกลุ่มวัยทำงาน อาการนิ้วล็อกสามารถป้องกันได้ หรือหากมีอาการไม่มากสามารถบริหารนิ้วเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง แต่หากอาการรุนแรงควรพบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้อง