เข้าใจโรคไทรอยด์

ต่อมไทรอยด์มีหน้าที่สร้างและหลั่งฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการเผาผลาญพลังงานและควบคุมเมตาบอลิซึมของร่างกาย ส่งเสริมการเจริญเติบโต และพัฒนาการของสมองและระบบประสาท หากต่อมไทรอยด์มีความผิดปกติจะส่งผลต่อการทำงานของระบบต่าง ๆ ของร่างกายตามไปด้วย

โรคต้อหินทำให้ตาบอด

โรคต้อหินโรคเรื้อรังที่ส่งผลกระทบต่อการมองเห็นในระยะยาว โดยผู้ป่วยจะค่อย ๆ สูญเสียการมองเห็นจนทำให้การมองเห็นลดลง และส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตหากทิ้งไว้จนอาการรุนแรงอาจถึงขั้นตาบอดถาวรได้

เข้าใจโรคหัวใจ รู้ก่อนรักษาทันป้องกันได้

โรคหัวใจ เป็นโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตทั่วโลกสูงเป็นอันดับต้น ๆ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โรคหัวใจแบ่งออกเป็นอีกหลายกลุ่มโรค มีอาการและสาเหตุแตกต่างกันออกไป ดังนั้นการวินิจฉัยโรคหัวใจจึงต้องอาศัยการตรวจร่างกาย การซักประวัติ และการตรวจพิเศษอื่น ๆ เพื่อการวินิจฉัยที่แม่นยำ