0
Cart
Login | Register

วัคซีนทางเลือกโควิด 19 ถ้าต้องเลือกก็ต้องรู้ว่ามีอะไรบ้าง?

วันที่โพสต์ 14 พฤษภาคม 2021

วันที่โพสต์ 14 พฤษภาคม 2021

บนวิกฤตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบันของโรคโควิด 19 ที่กำลังมาพร้อมความหวัง ความหวังที่จะได้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติด้วยวัคซีนโควิด 19 ที่รัฐบาลได้จัดสรรและเตรียมให้ประชาชน และยังมีความหวังที่มากขึ้นอีกจากการจัดซื้อวัคซีนทางเลือกอีกหลายยี่ห้อมาเพิ่มเติม

รวมถึงการอนุญาตให้เอกชนนำเข้าวัคซีนโควิด 19 เพื่อเป็นอีกแรงสนันสนุนให้คนไทยได้รับมือกับโรคโควิด 19 ได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นการศึกษารายละเอียดของวัคซีนทางเลือกจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้เราตัดสินใจได้อย่างถูกต้องตามสถานการณ์ยิ่งขึ้น

สารบัญ

Q1: วัคซีนทางเลือก คืออะไร

คำตอบ: วัคซีนทางเลือก คือ วัคซีนโควิด 19 ที่รัฐบาลอนุมัติให้โรงพยาบาลเอกชนเป็นผู้จัดซื้อผ่านองค์การเภสัช นอกเหนือจากวัคซีนที่อยู่ในแผนการจัดซื้อของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่หลากหลายมากขึ้น

> กลับสู่สารบัญ

Q2: สถานการณ์วัคซีนในประเทศไทยเป็นอย่างไร

คำตอบ: แผนการจัดซื้อวัคซีนหลัก มีเป้าหมายว่า จะมีวัคซีนจำนวน 100 ล้านโดส ภายในสิ้นปี 2564 มีการคาดการณ์ว่า วัคซีนแอสตราเซเนกา (AstraZeneca) ที่จะผลิตในไทยนั้น เมื่อรวมกับวัคซีน ซิโนแวค (Sinovac) แล้ว จะมีจำนวนโดสคิดเป็นประมาณร้อยละ 63 ของความต้องการในประเทศ จึงยังขาดอีกร้อยละ 37 ที่ภาครัฐต้องวางแผนจัดหาเพิ่มเติม

แต่เนื่องจากอัปเดตล่าสุดนั้น ภาครัฐมีโครงการจะจัดซื้อวัคซีน 4 ยี่ห้อเพิ่มเติม เมื่อประเมินจากปริมาณโดสที่คาดว่าจะสั่งได้ คิดเป็นร้อยละ 30 ของความต้องการในประเทศ

สำหรับความต้องการอีกร้อยละ 7 ที่เหลือนั้น คาดว่าภาครัฐจะให้เอกชนเป็นฝ่ายจัดหาเพิ่มเติม อาจเป็นวัคซีนโควิด 19 ของโมเดิร์นนา (Moderna), ซิโนฟาร์ม (Sinapharm) จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (J&J) หรือ บารัต (Bharat) ของอินเดีย ซึ่งสำหรับส่วนที่เหลือนี้เอง ที่เรียกว่า ‘วัคซีนทางเลือก’

> กลับสู่สารบัญ

Q3: วัคซีนที่รัฐสั่งซื้อแล้ว และกำลังดำเนินการ มียี่ห้อใดบ้าง

คำตอบ: อัปเดตล่าสุดตอนนี้  วัคซีนโควิด 19 ที่รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุข ติดต่อสั่งซื้อในแผนการจัดซื้อเพิ่มเติม มีอยู่ 4 ยี่ห้อ คิดเป็นร้อยละ 30 ของความต้องการในประเทศ ได้แก่

 1. ไฟเซอร์ (Pfizer) จำนวน 5-20 ล้านโดส*
 2. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (Johnson & Johnson: J&J) จำนวน 5-10 ล้านโดส*
 3. สปุตนิก วี (Sputnik V) จำนวน 5-10 ล้านโดส*
 4. ซิโนแวค (Sinovac) ซึ่งเป็นการสั่งซื้อเพิ่มเติมจากโดสที่มีอยู่อีก จำนวน 5-10 ล้านโดส*

* จำนวนโดสของวัคซีนทั้ง 4 ยี่ห้อดังกล่าว เป็นจำนวนที่คาดว่าจะสั่งซื้อ อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

> กลับสู่สารบัญ

Q4: วัคซีนโควิด 19 ของบริษัทใดบ้าง ที่มีแนวโน้มจะเป็นวัคซีนทางเลือก ?

คำตอบ: ยังต้องรอการยืนยันจากทางภาครัฐว่าจะทำการจัดหาเพิ่มเติมหรือไม่ แต่จากข้อมูล ณ ปัจจุบัน (ข้อมูลวันที่ 1 พฤษภาคม 2564) มีแนวโน้มว่าจะเป็นวัคซีนโมเดิร์นนา (Moderna), ซิโนฟาร์ม (Sinapharm) บารัต (Bharat) และ จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (J&J) สำหรับ Moderna นั้น ภาคเอกชนมีแผนจะเตรียมจัดซื้อผ่านองค์กรเภสัชกรรม เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบวัคซีนทางเลือกได้อย่างทั่วถึงทั้งประเทศ

> กลับสู่สารบัญ

Q5: ข้อแตกต่างระหว่างวัคซีนทางเลือกและวัคซีนที่ภาครัฐจัดหาให้ เป็นอย่างไร?

คำตอบ: ประชาชนสามารถเลือกที่จะรับวัคซีนที่นอกเหนือจากวัคซีนตามแผนงานที่ภาครัฐจัดหาได้ แต่ต้องชำระค่าวัคซีนเอง

> กลับสู่สารบัญ

Q6: วัคซีนโควิด 19 ยี่ห้อไหน จะได้เมื่อไหร่

คำตอบ: ขั้นตอนในปัจจุบันของวัคซีนที่จะนำเข้ามาใช้ในประเทศไทย จะต้องผ่านสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยมี 2 ขั้นตอนหลักในการดำเนินการ ได้แก่ การยื่นคำขอขึ้นทะเบียน และ การอนุมัติคำขอขึ้นทะเบียนโดย อย.

วัคซีนที่ อย. อนุมัติขึ้นทะเบียนแล้ว

ข้อมูลวันที่ 24 มิถุนายน 2564 มีบริษัทที่ผ่านการอนุมัติขึ้นทะเบียนแล้ว 6 บริษัท ได้แก่

 1. วัคซีน CoronaVac ของ Sinovac
 2. วัคซีน AZD1222 ของ AstraZeneca
 3. วัคซีน JNJ-78436735 ของ Johnson & Johnson
 4. วัคซีน mRNA-1273 ของ Moderna
 5. วัคซีน BBIBP-CorV ของ Sinopharm
 6. วัคซีน COMIRNATY VACCINE ของ Pfizer

วัคซีนที่ อยู่ในขั้นตอนยื่นคำขอขึ้นทะเบียน

ข้อมูลวันที่ 24 มิถุนายน 2564 วัคซีนซึ่งอยู่ระหว่างการยื่นเอกสารประเมินคำขอขึ้นทะเบียนมี 2 บริษัท ได้แก่

 1. วัคซีน Covaxin ของ Bharat Biotech
 2. วัคซีน Sputznik V ของ Sputnik V

> กลับสู่สารบัญ

Q7: วัคซีนทางเลือก โควิด 19 แพงไหม ราคาเท่าไหร่บ้าง

คำตอบ: ราคาตอนนี้ยังไม่แน่นอน แต่มีหลักการของคณะทำงานพิจารณาการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ขอให้เป็นราคาควบคุมในอัตราเดียวกัน ในวัคซีนยี่ห้อเดียวกัน

> กลับสู่สารบัญ

สรุป

โรงพยาบาลพระรามเก้า ได้เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของการจัดซื้อวัคซีนโควิด 19 อย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนตามแผนการจัดซื้อหลัก วัคซีนตามแผนการจัดซื้อเพิ่มเติม และวัคซีนทางเลือกที่มีแนวโน้มจะเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยทุกยี่ห้อ เพื่อร่วมมือเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาและส่งเสริมการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับประชาชน และร่วมต่อสู้กับโควิด 19 กับทุกภาคส่วน

เราจะเอาชนะและผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน!

> กลับสู่สารบัญ