โรงพยาบาลพระรามเก้า เปิด “ศูนย์นิทรารมณ์ (Sleep center)” พร้อมระดมทีมแพทย์มือหนึ่ง ด้านโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบทางเดินหายใจ และอายุรศาสตร์การนอนหลับ และด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา

โรงพยาบาลพระรามเก้าเปิดงาน World Kidney Day 2023 รณรงค์เสริมสร้างความรู้เรื่องโรคไต และการดูแลไต เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความรุนแรงของโรคไต

โรงพยาบาลพระรามเก้าลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านโรคไตกับ Khema International

โรงพยาบาลพระรามเก้า ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ️️️

Best Healthcare Provider Partnership Award เป็นรางวัลสำหรับโรงพยาบาลที่ประสบความสำเร็จและมีความเป็นเลิศในด้าน

รางวัลสำหรับบริษัทที่มุ่งสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม ในงานประกาศรางวัล SET Awards 2022

โรงพยาบาลพระรามเก้า จัดกิจกรรมถวายราชสักการะ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2565

ศูนย์ไทรอยด์และผ่าตัดไทรอยด์
ชูเทคนิคการผ่าตัดแบบส่องกล้องทั้งทางรักแร้ และการผ่าตัดแบบส่องกล้องทางช่องปาก ลดอาการบาดเจ็บ แผลหายเร็ว ไร้แผลเป็นที่กลางคอ

โรงพยาบาลพระรามเก้า จัดงานครบรอบ 30 ปี ตอกย้ำการเป็นศูนย์รวมด้านการดูแลสุขภาพครบวงจรยาวนานกว่า 3 ทศวรรษ วางยุทธศาสตร์สู่การเป็น Digital Hospital เต็มรูปแบบ

โรงพยาบาลพระรามเก้า จัดตั้ง “ศูนย์วัคซีนและเวชศาสตร์การเดินทาง” บริการสร้างภูมิคุ้มกัน ครอบคลุมทุกโรคติดต่อ เพื่อสุขภาพที่พร้อมออกเดินทางได้ทุกพื้นที่ ทุกช่วงวัย