0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

ทพญ.ธนัชพร ลยางกูร

ศูนย์ทันตกรรม

ผู้เชี่ยวชาญ

  • ปริทันตวิทยา

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2556
  • ปริทันตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2562

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

09.00 - 16.00

สัปดาห์ที่ 1,3 และ 5
วันจันทร์

09.00 - 16.00

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

09.00 - 16.00

วันเสาร์

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ทันตกรรม

ทพญ.ดิศวรรณ อื่อเชี่ยวชาญกิจ
ศูนย์ทันตกรรม
ทพ.ปกรณ์ ชื่นจิตต์
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.พิมพ์เดือน ศิวาวงศ์
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.อรวิภา จาละ
ศูนย์ทันตกรรม