0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

ทพญ.อรวิภา จาละ

ศูนย์ทันตกรรม

ผู้เชี่ยวชาญ

  • ทันตกรรมประดิษฐ์

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2558 (เกียรตินิยมอันดับ 2 )
  • ทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2562

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

09.00 - 20.00

สัปดาห์ที่ 2 และ 4
วันจันทร์

-

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

17.00 - 20.00 น.

วันศุกร์

-

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ทันตกรรม

ทพ.ปกรณ์ ชื่นจิตต์
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.พิมพ์เดือน ศิวาวงศ์
ศูนย์ทันตกรรม
นพ.ทพ.คณิน อรุณากูร
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.ธนัชพร ลยางกูร
ศูนย์ทันตกรรม