0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.ณัฐพันธ์ รัตนจรัสกุล

สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า

ผู้เชี่ยวชาญ

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2549 (เกียรตินิยมอันดับ 1)
  • อายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2555
  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2557

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

17.00 - 20.00

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า

นพ.เฉลิมชัย โกเมนธรรมโสภณ
สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า
พญ.อัณณาช์ เตรียมอนุรักษ์
สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า
นพ.เจษฎา ลักขณาวงศ์
สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า
พญ.ศศินี ศรีมาชัย
สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า