0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.ดนุภัทร รัตนวราห

ศูนย์หู คอ จมูก

ผู้เชี่ยวชาญ

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  • มะเร็งของศีรษะและลำคอ

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  • โสต ศอ นาสิกวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • มะเร็งของศีรษะและลำคอ รพ.ราชวิถี

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

16.00 - 20.00

วันจันทร์

-

วันอังคาร

17.00 - 20.00 น.

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

-

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์หู คอ จมูก

พลเอก รศ.นพ.สุรเดช จารุจินดา
ศูนย์หู คอ จมูก
ผศ.ดร.ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์
ศูนย์หู คอ จมูก
พญ.เพชรรัตน์ แสงทอง
ศูนย์หู คอ จมูก
พญ.เมธาวี จันทราภาส
ศูนย์หู คอ จมูก