0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.อธิป เตรียมโพธิ์

ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์

ประวัติการศึกษา

  • ผู้เชี่ยวชาญรังสีวิทยาวินิจฉัย
  • แพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552)
  • รังสีวิทยาวินิจฉัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2557)

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์
-
วันจันทร์
-
วันอังคาร

9:30 - 18:30

วันพุธ

7:30 - 16:30

วันพฤหัสบดี

7:30 - 16:30

วันศุกร์

7:30 - 16:30

วันเสาร์

7:30 - 16:30

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์

นพ.ธนพงศ์ พันธิ์พิกุล
ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์
นพ.สถาพร ภู่ประเสริฐ
ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์
พญ.ภัทรชุดา ฌอสกุล
ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์
พญ.พันพัชร์ โตสุโขวงศ์
ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์