0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.ชาญณรงค์ เกตุสมาธิ

ศูนย์อายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • อายุรกรรมโรคติดเชื้อ

ประวัติการศึกษา

  • อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ, แพทยศาสตร์, รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2540)
  • อายุรศาสตร์, รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2546)
  • อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ, รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2548

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

09:00-12:00

วันจันทร์

-

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

18:00-20:00

วันศุกร์

-

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์อายุรกรรม

พญ.มัณฑนา สันดุษฎี
ศูนย์อายุรกรรม
พญ.ปานหทัย ทองมาก
ศูนย์อายุรกรรม
นพ.อรรตพร พรอนันต์รัตน์
ศูนย์อายุรกรรม
พญ.กรองทิพย์ เหลืองวิชชเจริญ
ศูนย์อายุรกรรม