0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.ชาญชัย สุชาติวัฒนชัย

ศูนย์สูตินรีเวช

 

ความเชี่ยวชาญ

  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์เจริญพันธุ์

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

13:00 - 17:00

วันจันทร์
-
วันอังคาร
-
วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์
-
วันเสาร์
-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์สูตินรีเวช

พญ.ธิษณา อนันตวัฒน์
ศูนย์สูตินรีเวช
พญ.วรรณมงคล หล่อนิมิตดี
ศูนย์สูตินรีเวช
พญ.พรรณวรา ปริตกุล
ศูนย์สูตินรีเวช
พญ.อรพรรณ แก้วเชื้อ
ศูนย์สูตินรีเวช