fbpx
0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.ชุติรัตน์ ประมุขสรรค์

ศูนย์สมองและระบบประสาท

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เกียรตินิยมอันดับ 1) 2551
  • อายุรศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2557
  • อายุรศาสตร์ ประสาทวิทยา รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2560

วุฒิบัตร

  • อายุรศาสตร์, 2558
  • อายุรศาสตร์ อนุสาขาประสาทวิทยา, 2560

ความเชี่ยวชาญ

  • อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

17:00 - 22:00

วันจันทร์
-
วันอังคาร

17:00 - 22:00

วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี

17:00 - 22:00

วันศุกร์
-
วันเสาร์
-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์สมองและระบบประสาท

พญ.รับพร ทักษิณวราจาร
ศูนย์สมองและระบบประสาท
พญ.สลิษา ประดิษฐบาทุกา
ศูนย์สมองและระบบประสาท
พญ.กัลยา ยุคันตพรพงษ์
ศูนย์สมองและระบบประสาท
พญ.ชไมพร เตชะกำพุ
ศูนย์สมองและระบบประสาท