0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.เดือนเพ็ญ วันทนาศิริ

ศูนย์กุมารเวชกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • กุมารเวชศาสตร์, รพ.ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

08:30-16:00

วันอังคาร

08:30-16:00

วันพุธ

08:30-16:00

วันพฤหัสบดี

08:30-16:00

วันศุกร์

08:30-15:00

วันเสาร์

09:00-12:00

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์กุมารเวชกรรม

นายแพทย์สิทธิโชค ประจวบธัญชาติ
ศูนย์กุมารเวชกรรม
คุณสิริรัตน์ ประยูรพีรพุฒิ
ศูนย์กุมารเวชกรรม
พญ.สิริลักษณ์ เฮงสกุล
ศูนย์กุมารเวชกรรม
พญ.มาริน ศตวิริยะ
ศูนย์กุมารเวชกรรม