0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.จุลสม อินทรลาวัณย์

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ผู้เชี่ยวชาญ

  • เวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์เขตร้อน

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์ Perpetual help college of medicine, Phillipines
  • เวชศาสตร์เขตร้อน และ เวชศาสตร์ครอบครัว มหาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

07:30 - 18:00

วันอังคาร

13:00 - 18:00

วันพุธ

13:00 - 16:00

วันพฤหัสบดี

13:00 - 16:00

วันศุกร์

07:30 - 18:00

วันเสาร์

07:30 - 16:00

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ตรวจสุขภาพ

พญ.ฉัตรดาว จางวางกร
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
นพ.ปิยะพงษ์ เลิศอริยะวงศ์
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
นพ.สุรศักดิ์ อุดมพรพฤฒิ
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
พญ.วรรณมงคล หล่อนิมิตดี
ศูนย์ตรวจสุขภาพ