0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.จุมพฏ อุรุพงศา

ศูนย์ศัลยกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่ง

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

20:00-22:00

เฉพาะนัด
วันจันทร์

-

วันอังคาร

09:00-20:00

เฉพาะนัด
วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

20:00-22:00

เฉพาะนัด
วันศุกร์

-

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ศัลยกรรม

นายแพทย์ฐิติ ตันติธรรม
ศูนย์ศัลยกรรม
นายแพทย์ทวีศักดิ์ ศรีคำมุล
ศูนย์ศัลยกรรม
นพ.เกษมศักดิ์ พยุงธนทรัพย์
ศูนย์ศัลยกรรม
ศ.คลินิก นพ.สุชาติ จันทวิบูลย์
ศูนย์ศัลยกรรม