fbpx
0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.กำพล รัชวรพงศ์

คลินิกเต้านม

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2539
  • ศัลยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2544
  • ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2553

ความเชี่ยวชาญ

  • ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
  • ศัลยกรรมเต้านม

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • ศัลยกรรมเต้านม

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์
-
วันจันทร์
-
วันอังคาร
-
วันพุธ

17:00 - 20:00

วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์
-
วันเสาร์
-

แพทย์อื่น ๆ คลินิกเต้านม

นพ.ธงชัย ศุกรโยธิน
คลินิกเต้านม
พญ.ชญานุตม์ รัตตดิลก
คลินิกเต้านม
ผศ.นพ.ประกาศิต จิรัปปภา
คลินิกเต้านม
พญ.กษมา กันทรวิชัยวัฒน์
คลินิกเต้านม