fbpx
0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.คมสัน ปลั่งศิริ

ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า

 

ผู้เชี่ยวชาญ

  • ศัลยกรรมกระดูก

ประวัติการศึกษา

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Knee Arthroplasty France AO Spine Fellowship

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์
-
วันจันทร์

17:00 - 20:00

วันอังคาร
-
วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี

18:00 - 20:00

วันศุกร์
-
วันเสาร์
-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า

นพ.ศุภวัชร สามารถ
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า
นพ.สุกิจ เลาหเจริญสมบัติ
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า
นพ.รุ่งรัฐ จิตตการ
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า
นพ.พีรพงศ์ เหลืองอาภาพงศ์
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า