0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.กรองทิพย์ เหลืองวิชชเจริญ

ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ

ผู้เชี่ยวชาญ

  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
  • อายุรศาสตร์, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, รพ.ราชวิถี

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

08:00-16:00

วันจันทร์

08:00-20:00

วันอังคาร

08:00-16:00

วันพุธ

08:00-16:00

วันพฤหัสบดี

08:00-12:00

วันศุกร์

-

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ

นพ.ชัยพิชิต พุทธาพิทักษ์พงศ์
ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
นพ.อรรตพร พรอนันต์รัตน์
ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
นพ.วิชัย ศิริบุญคุ้ม
ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
นพ.ฐปนกุล เอมอยู่
ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ