0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.กรองทิพย์ เหลืองวิชชเจริญ

ศูนย์อายุรกรรม, ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ

ประวัติการศึกษา

  • ผู้เชี่ยวชาญาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, แพทยศาสตร์, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
  • อายุรศาสตร์, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, รพ.ราชวิถี

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

08:00-16:00

วันจันทร์

08:00-20:00

วันอังคาร

08:00-16:00

วันพุธ

08:00-16:00

วันพฤหัสบดี

08:00-12:00

วันศุกร์

-

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์อายุรกรรม

พญ.มัณฑนา สันดุษฎี
ศูนย์อายุรกรรม
พญ.ปานหทัย ทองมาก
ศูนย์อายุรกรรม
นพ.อรรตพร พรอนันต์รัตน์
ศูนย์อายุรกรรม
นพ.วิชัย ศิริบุญคุ้ม
ศูนย์อายุรกรรม