0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.นงนภัส เก้าเอี้ยน

ศูนย์กุมารเวชกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เกียรตินิยมอันดับ 1) (2551)
  • กุมารเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2555)
  • กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ, รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2557)

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

09:00-18:00

วันอังคาร

07:00-12:00

วันพุธ

09:00-17:00

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

-

วันเสาร์

11:00-20:00

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์กุมารเวชกรรม

นายแพทย์สิทธิโชค ประจวบธัญชาติ
ศูนย์กุมารเวชกรรม
คุณสิริรัตน์ ประยูรพีรพุฒิ
ศูนย์กุมารเวชกรรม
พญ.สิริลักษณ์ เฮงสกุล
ศูนย์กุมารเวชกรรม
พญ.มาริน ศตวิริยะ
ศูนย์กุมารเวชกรรม