fbpx
0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.ปฏิมา วีณะสนธิ

ศูนย์สมองและระบบประสาท

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) 2552
  • อายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 2555
  • ประสาทวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 2558

ความเชี่ยวชาญ

  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาอายุรศาสตร์

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์
-
วันจันทร์

8:00 - 20:00

วันอังคาร

8:00 - 14:00

วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี

8:00 - 12:00

วันศุกร์

9:00 - 15:00

วันเสาร์

8:00 - 20:00

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์สมองและระบบประสาท

พญ.ชุติรัตน์ ประมุขสรรค์
ศูนย์สมองและระบบประสาท
พญ.รับพร ทักษิณวราจาร
ศูนย์สมองและระบบประสาท
พญ.สลิษา ประดิษฐบาทุกา
ศูนย์สมองและระบบประสาท
พญ.กัลยา ยุคันตพรพงษ์
ศูนย์สมองและระบบประสาท