0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.เพชรรัตน์ แสงทอง

ศูนย์หู คอ จมูก

ผู้เชี่ยวชาญ

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  • เวชศาสตร์การนอนหลับ

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เกียรตินิยมอันดับ1)
  • โสต ศอ นาสิกวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เวชศาสตร์การนอนหลับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

16.00 - 20.00

วันศุกร์

-

วันเสาร์

14:00 - 20:00

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์หู คอ จมูก

พลเอก รศ.นพ.สุรเดช จารุจินดา
ศูนย์หู คอ จมูก
ผศ.ดร.ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์
ศูนย์หู คอ จมูก
นพ.ดนุภัทร รัตนวราห
ศูนย์หู คอ จมูก
พญ.เมธาวี จันทราภาส
ศูนย์หู คอ จมูก