0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.ภัทรชุดา ฌอสกุล

ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์

ประวัติการศึกษา

  • ผู้เชี่ยวชาญรังสีวิทยาวินิจฉัย,ภาพวินิจฉัยระบบประสาท
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เกียรตินิยมอันดับ 1 (2553)
  • รังสีวิทยาวินิจฉัย, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2557)
  • ภาพวินิจฉัยระบบประสาท, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2559)
  • อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

9:30 - 18:30

วันจันทร์

08:00 - 17:00

วันอังคาร

6:00 - 15:00

วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี

6:00 - 15:00

วันศุกร์

9.30 - 18.30

วันเสาร์
-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์

นพ.ธนพงศ์ พันธิ์พิกุล
ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์
นพ.สถาพร ภู่ประเสริฐ
ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์
พญ.พันพัชร์ โตสุโขวงศ์
ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์
พญ.อนงค์รัตน์ เกาะสมบัติ
ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์