0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.พรนิภา ดรุณสนธยา

ประวัติการศึกษา

  • วิสัญญีวิทยา, รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2554)
  • แพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2549)

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์
-
วันจันทร์
-
วันอังคาร

9:00 - 18:00

วันพุธ

9:00 -18:00

วันพฤหัสบดี

8:00 - 17:00

วันศุกร์

7:00 - 16:00

วันเสาร์

8:00 - 16:00