0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.พิเชษฐ์ เยี่ยมศิริ

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ผู้เชี่ยวชาญ

  • ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

วันอังคาร

16:30 - 19:30

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

16:30 - 19:30

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

นพ.เฉลิมพงศ์ ชีวชุติรุ่งเรือง
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
นพ.พศวีร์ ขวัญช่วย
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พญ.สุคนธมาศ เสรีสิทธิธรรม
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
นพ.ปรมินทร์ ชัยวิบูลย์ผล
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู