0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.พิกุล ชัยจิตวณิชกุล

ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษา

  • ผู้เชี่ยวชาญรังสีวิทยาทั่วไป
  • แพทยศาสตร์, รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2549)
  • รังสีวิทยาทั่วไป, รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2554)

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • ภาพวินิจฉัยชั้นสูง

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

07:00 - 20:00

อาทิตย์เว้นอาทิตย์
วันจันทร์

07:00 - 16:00

จันทร์เว้นจันทร์
วันอังคาร

07:00 - 16:00

วันพุธ

07:00 - 16:00

วันพฤหัสบดี

07:00 - 16:00

วันศุกร์

07:00 - 16:00

วันเสาร์

07:00 - 16:00

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์

นพ.ธนพงศ์ พันธิ์พิกุล
ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์
นพ.สถาพร ภู่ประเสริฐ
ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์
พญ.ภัทรชุดา ฌอสกุล
ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์
พญ.พันพัชร์ โตสุโขวงศ์
ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์