0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.พิมธิดา เลิศขจรสิน

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ผู้เชี่ยวชาญ

  • เวชศาสตร์ครอบครัว

ประวัติการศึกษา

  • แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2543
  • เวชศาสตร์ครอบครัว รพ.พระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • อาชีวเวชศาสตร์

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

วันอังคาร

07:30 - 15:30

วันพุธ

07:30 - 15:30

วันพฤหัสบดี

08:00 - 18:00

วันศุกร์

07:30 - 13:00

วันเสาร์

07:30 - 16:00

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ตรวจสุขภาพ

นพ.เฉลิมชัย โกเมนธรรมโสภณ
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
พญ.พนิดา มาทวีโชติกุล
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
พญ.อมรรัตน์ นามะสนธิ
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
พญ.ดรรชนี เหล่าประยูรศิริ
ศูนย์ตรวจสุขภาพ