0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

ผศ.นพ.พิงควรรศ คงมาลัย

ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า

ผู้เชี่ยวชาญ

  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  • เวชศาสตร์การกีฬา

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • เวชศาสตร์การกีฬา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

ตำแหน่งวิชาการ

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ด้านวิชาการ

  • งานวิจัย ประเภท best podium presentationในงานประชุมวิชาการราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2559

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

-
วันอังคาร

13.00 - 17:00

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

-

-
วันศุกร์

-

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า

นพ.ธนพล ลิ้มทองไพศาล
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า
นพ.อรรถกร กาญจนพิบูลวงศ์
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า
นพ.ทิพชาติ บุณยรัตพันธุ์
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า
นพ.ชัยยศ ทิรานนท์
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า