0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.พงศธร โตวิวัฒน์

ศูนย์หู คอ จมูก

ประวัติการศึกษา

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา, รพ.พระมงกุฎเกล้า (2539)
  • แพทยศาสตร์, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล (2533)

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

09:00-12:00

วันอังคาร

09:00-17:00

วันพุธ

09:00-17:00

วันพฤหัสบดี

09:00-17:00

วันศุกร์

09:00-17:00

วันเสาร์

09:00-14:00

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์หู คอ จมูก

พญ.เพลิน สุตรา
ศูนย์หู คอ จมูก
พญ.เพชรรัตน์ แสงทอง
ศูนย์หู คอ จมูก
พญ.เมธาวี จันทราภาส
ศูนย์หู คอ จมูก
พญ.วรวลัญช์ หงส์เลิศนภากุล
ศูนย์หู คอ จมูก